Publicaties, Boekbesprekingen 1980-1986

– J. Donders en F. van der Reep, Monetair Beleid en Conjuncturele Stabiliteit, (in) Maandschrift Economie, 1981, nr 7/8, p 318-322

– F. van der Reep, Positivistische Wetenschap en Economie, (in) Streven, februari 1982, blz 470-474

– A, Swanenberg en F. van der Reep,  Notes on the Testability of  Economic Theories,  (in) Logique et Analyse, maart 1982, blz 57-73

– J. Donders en F van der Reep, Zelfrijzend Bakmeel:een economische realiteit, (in) Intermediair, 17 september 1982

– F. van der Reep,  Over Kennen en Kunnen in de Economische Wetenschap, (in) Streven, November 1982, blz 164-1972

– E. Berns en F van der Reep, Beweringen en hun Omheining, (in) Maandschrift Economie, 1983, nummer 10, blz 422-435

– F. van der Reep, Politieke Beeldvorming en Economisch Beleid,  (in) Streven, augustus september 1984

– J. Donders en F .van der Reep,De betekenis van het monetaire beleid voor de Nederlandse economie, presentatie van een analyse aan de hand van een eenvoudig model, Economische Faculteit toenmalige Katholieke Hogeschool, reeks “ter discussie” 8207

– M. Leiblom en F. van der Reep, Eindrapport van het onderwijsstimuleringsproject Computer Assisted Instruction en Economie, Instituut voor het Onderzoek van het Wetenschappelijk Onderwijs (IOWO), Nijmegen, april 1983

– P.J.L.M. Peters en F. van der Reep, Handelsoverschot en Ruilvoetwinst, een kwantitatieve beoordeling voor Nederland, (in) Maandschrift Economie, 1986

– F. van der Reep, Bestaat er een Rationele Arbeidstijdverkorting? (in) Economisch Statistische Berichten, 1986

Recensies van:

– F. Broekman, Beschikbare en Benodigde Vrije Tijd, (in) Maandschrift Economie, 1982,, nummer 7/8 blz 348-352. Engelstalige versie verschenen in in Leisure Sciences, 1983, nummr 3, blz 269-272

– J Koning, Kredietrantsoenering en Onevenwichtigheid, (in) Maandschrijft Economie, 1984, nummer 2, blz 170-172

– J. Ritzen, Wat is Onderwijs ons Waard? (in) Openbare Uitgaven, 1984, nummer 2, Blz 104-107

– R. Haveman and J. Margolis (ed),  Public Expenditure and Policy Analysis, (in) Openbare Uitgaven, 1985, nummer 5

1 Comment

Leave a Reply