Project X

Project X

 “New mass media lead to media mass” Peter Sloterdijk

 

Wat is de les van Haren?

Ik denk dat de les is dat Nederland zich niet kan verdedigen tegen dit soort agressie. En ik denk dat de agressor ook deze conclusie heeft getrokken . Geen fijn vooruitzicht. Hier zijn we dus nog niet vanaf.

Vrede is kwetsbaar. “Alles van waarde is weerloos” zei Lucebert. En gelijk dat hij had. Misschien moeten we onder ogen zien dat beschaving maar een heel dun laagje is over ons reptielenbrein heen.  En wellicht zou ook de Nederlandse samenleving veel serieuzer bezig moeten zijn met het scheppen van een alternatief voor relschopperij en aangaan van conflict als manier om je ‘mens’ te voelen.

Berkeley’s Peter Levine: ‘Being threatened engages our deepest resources and allows us to experience our fullest potential as human beings. In turn, our emotional and physical well-being is enhanced”.

Een samenleving waarbij men welbewust het gevaar op zoekt om zijn fullest potential te realiseren heeft een probleem. Of dit nu om de board room gaat die langs het randje van het wettelijk toelaatbare loopt, over gokken in Holland Casino, over casino bankieren, over doping die je net niet kan aantonen, of over rellen. Het gaat allemaal terug op wat Levine is deze quote aanduidt.

Kern is dat velen van ons niet in staat zijn perspectief in zichzelf te scheppen. Dat dit zo is heeft een evolutionaire basis maar de huidige afbraakpolitiek in wetenschap kunst en onderwijs helpt ook niet echt.

Komen de Middeleeuwen dan echt terug? Wordt ongetwijfeld vervolgd.

1 Comment

  1. Kees Kok September 27, 2012 10:20 am  Reply

    Of de middeleeuwen terugkomen is maar de vraag. Ik herinner medebewoners in de studentenflat die april 1980 met fietsbanden katapults aan het maken waren en vol trots hun projectielen lieten zien: “geen woning, geen kroning”. Woningnood was geen motief, ze woonden prima in het centrum van Amsterdam voor de duur van hun studie. Maar lekker matten met de politie leek ze wel wat. Zonder social media kwamen ze naar de blauwbrug om slag te leveren. En de provo’s bij het lievertje kwamen ook niet allemaal het establishment uitdagen. Op de middelbare school vertelden klasgenoten vol trots over hun heldendaden bij de damrellen… Iedereen wist van tevoren dat de kans op rellen er was, ook zonder sociale media, en daar kwam men op af.
    Een rel op zijn tijd hoort er blijkbaar bij, zolang we geen andere spannende activiteiten worden georganiseerd. Het wordt pas gevaarlijk als dit wel gebeurt, als het rellen door politieke groeperingen wordt georganiseerd, zoals in het Duitsland van de jaren twintig en dertig.
    Natuurlijk moet de overheid anno nu de sociale media volgen om te weten waar en wanneer het fout kan gaan. Maar meer kan men echt niet doen.

Leave a Reply