Hiërarchie is gewoon te duur (2012)

Hiërarchie is gewoon te duur

 

Er zijn veel hoopvolle tekens in Nederland waarin sociale media de rol van accelerator hebben. Moeten wordt steeds meer ontmoeten. Ook in de Zorg. Ook in grote ondernemingen. Kijk naar wat er met “Buurtzorg” aan het gebeuren is. Kijk hoeveel aandacht “de intensieve menshouderij” van Jaap P. krijgt en boeken als “hoe word ik een rat’. Kijk eens naar al die integere initiatieven rond leiderschap die nu binnen grote ondernemingen ontstaan.

Ik zie een aantal trends die in hun consequentie allemaal op het zelfde neerkomen. Moeten wordt ont-moeten. Topdown ontwikeling wordt steeds meer steeds meer bottom up ontwikkeling (blogs, wiki’s), gericht op zelfroosteren en zelforganisatie. Crowdfunding, ook zelforganisatie, is nog geen succes maar het zaadje is er. De roep om integriteit: van rule-based terug naar principle based besluitvorming. Allemaal bewegingen naar “geen groei zonder wortels” en “vermenselijking van samenwerking”. Van machtstrijd naar strijdmacht, van survival of the fittest naar survival of the most cooperative om er maar eens wat woorden tegenaan te gooien.

De beweging van regelen en organiseren via “fragmenteren” en dus de noodzaak van coördinatie via management, naar “helen” vanuit communities die zich via Internet en (corporate) social networking vormen voltrekt zich snel omdat er geen alternatief is en omdat we dat eigenlijk wel weten. Hiërarchie is gewoon te duur geworden als manier om spullen en knullen aan een doel te koppelen. Internet is 50-70% goedkoper.

We kunnen het ons dus niet veroorloven mensen gelijk te schakelen met hun functiebeschrijving omdat je de organisatie dan berooft van hun meest kostbare bijdragen aan de organisatie en het ook als medewerker niet fijn voelt als een frietje behandeld te worden in het bedrijf als grote fritessnijder. Deze keuze voor “heelheid” levert besparingen op van 30-40% en halvering van het ziekteverzuim. Over het effect op klanttevredenheid hebben we het dan nog niet eens.

De klant betaalt niet meer voor flauwekul. Dus: klant naar binnen, overhead naar buiten…..niet tegen te houden denk ik aan deze kant van de wereld.

 

Leave a Reply