De Catshuys soap (2012)

De Catshuys soap

 

Natuurlijk komen er nu nieuwe verkiezingen. Maar de heren hadden zich ook als een zakenkabinet kunnen gedragen en hun agenda’s kunnen loskoppelen van partijbelang, PR en korte termijn.

Als ik het allemaal goed beluister hebben Rutte en Verhagen eigenlijk ja gezegd tegen plannen zonder de cijfermatige consequenties te kennen. dat is de enige conclusie die ik kan trekken uit alle verhalen.

Pas afgelopen vrijdag , wellicht donderdag laat kwam het CPB met de getallen. Dat kon niet eerder want om dat te kunnen berekenen heb je een volledig overzicht nodig van de voornemens.

De drie heren hebben dus zitten onderhandelen met maar een vaag beeld van de kwantitatieve consequenties, geen getallen!, en waarschijnlijk met de afspraak dit op het eind integraal te bekijken.

Als VVD/Rutte en Verhagen/CDA dus zeggen dat alles op een haar rond was zeggen ze in feite ‘ja’ te zeggen tegen een bezuinigingsplan zonder de feitelijke consequenties helder te hebben. Factfree.

Onderhandelen is een vak. Waarom geen ‘Willem Mastenbroek’ aan dit gesprek koppelen? Het belang is groot genoeg denk ik om de omstandigheden op deze manier verder te optimaliseren.

En dit zijn de zelfde mensen die Nederland binden aan een Europees Stabiliteitspact waardoor we, zonder daar werkelijke invloed op uit te kunnen oefenen, verplicht kunnen worden om euro 40 miljard ter beschikking te stellen aan Brussel, daar waar de Brusselse accountants en Brusselse Rekenkamer al 13 jaar geen goedkeuringsverklaring hebben kunnen geven rond rechtmatigheid en doelmatigheid van EU bestedingen. Dat is een bedrag gelijk aan pakweg twee maal de huidige bezuinigingsdoelstelling en in feite herstelt het banken in hun machtspositie. Ik ben geen Europa basher, maar dit zou toch allemaal wat zorgvuldiger kunnen. Voor de goede orde: ik citeer hier de kritiek van de Nederlandse Algemene Rekenkamer op het voorgestelde Europese StabilistatieFonds. Los daarvan, er zijn toch echt wel alternatieven voor het je laten chanteren door ‘de financiële markten’.

Geloof in de markt is prima. Maar als de markt zo goed werkt, waarom duurt herstel dan zo lang? Just a question. Of is het toch allemaal factfree ideologie met helaas wel reële consequenties voor vele burgers en snel groeiende voedselbanken?

Wat ik vanuit mijn werkelijkheid vaststel is dat het toekomstig verdienvermogen van Nederland op allerlei manieren geweld wordt aangedaan door den Haag. Onderwijs, Innovatie en Onderzoek gekneveld door bedrijfsleven en 700 miljard minder. Cultuur onder druk. Een overheid die stelselmatig zijn eigen regels overtreedt, de rechtsbescherming sterk vermindert, de rechtspraak, de Trias Politica en Staatsinrichting uitholt, lak heeft aan privacy, vreemde dingen doet in de gezondheidszorg, de duurzaamheidsagenda volledig laat verslonzen en in zijn buitenlandse politiek het buitenland brusqueert.

Eigenlijk wordt er zo gekeken naar het directe resultaat dat de toekomstige generatie heel karig achterblijft.

Neen. Het is goed dat er beweging komt.

 

Leave a Reply