Internet en de weg van de Boeddha…. wat heeft dat met jou, ja JIJ !, te maken? (2008)

 

Internet en de weg van de Boeddha…. wat heeft dat met jou, ja JIJ !, te maken?

 

Internet zorgt voor fundamentele veranderingen binnen bedrijven, instellingen, de politiek en bij jou thuis. Niet alleen bedrijfsprocessen, maar ook traditionele ‘rollen’ veranderen: ketenomkering en -verkorting, vraagsturing, de klant die de leverancier vindt in plaats van andersom, maar ook de concurrent, die één muisklik verder zit. Traditie verdampt goeddeels: je moet weer goed worden in je vak. Authenticiteit en geloofwaardigheid worden doorslaggevend, evenals intelligente en flexibele samenwerkingsvormen in plaats van centrale aansturing. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de particuliere wereld en in de samenleving als geheel voltrekken zich diepgaande veranderingen, aangejaagd en versterkt door het web en door recente ‘social’ ontwikkelingen. Het boeiende is dat het internet in 2012 nog maar 6000 dagen oud was. Alle ingrijpende veranderingen op dit gebied gebeurden in die tijd. En de veranderingen in de daarop volgende 6000 dagen zijn alleen nog maar groter.

Komen de veranderingen als een golf over ons heen en laten we ons overspoelen? Of surfen we op de toppen van de golven mee en bepalen we zelf onze koers? Kiezen we ervoor reactiever of juist om creatiever te worden in ‘this digital age’?

In de digitale wereld is het veel gemakkelijker en goedkoper om als ondernemer nieuwe netwerken over de verschillende ondernemingsdisciplines heen te vormen om geïnspireerd en verbonden met de omgeving vanuit een nieuw gezichtspunt en de bredere context nieuwe initiatieven te starten. Internet helpt om ‘collectieve intelligentie’ rond een bepaald thema of bedrijf te organiseren. Deze keuzes tussen reageren of creëren, tussen ‘blue ocean’ en ‘red ocean’, doen me altijd denken aan dat verhaal van het ‘schip in de haven’. Natuurlijk is dat schip in de haven veilig en voor anker. Alleen, daar is een schip niet voor. Een schip is er om uit te varen.

Ben jij een concreet voorbeeld van zo’n ondernemer met de ambitie iets van die toekomst in heelheid, waar we denk ik allemaal een zacht heimwee naar voelen, neer te zetten?  Durf je dat aan?

‘The social company’ heeft deze ‘presencing’, zaken in een groter verband durven zien,  in het eigen DNA verankerd. Dat vraagt wel om taakvolwassen mensen die niet ophouden hun activiteit in een groter geheel te durven plaatsen en verantwoordelijkheid te durven nemen voor die bredere context. Of je nou in de business zit, in de politiek of actief bent in vrijwilligerswerk of wat dan ook. Dit is overal het zelfde. Zoals Loesje al wist: ‘het meervoud van lef is leven’. Verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent en voor wat je diep van binnen met je leven wilt. Daar gaat het om en de digitale wereld dwingt je er min of meer toe.

Laat niet wie je nu bent in de weg staan van wie je kunt zijn. Dat is de weg van de Boedha. En als je heel diep van binnen kijkt: voel je dan, net als ik, ook die zachte heimwee naar die persoonlijke en gezamenlijke betekenisvolle toekomst zoals die zou kunnen zijn?

Leave a Reply