Get in or get lost, Social Business or no Business (2010)

 

Get in or get lost, Social Business or no Business

De grote beweging via ketenomkering naar customer self care en bottom-up self assembled teaming  is zich snel aan het voltrekken. De klant neemt het initiatief en Tofflers prosumership wordt zichtbaar. Het aantal business voorbeelden wordt snel groter, al gaat het om je auto zelf samenstellen, onderdelen bestellen, 3D printing, zelfroosteren, civil journalism, klanten die restaurants recenseren, tracking &tracing van de post, medische zorg . Neem Qlinx  als open architectuur in combinatie met bijvoorbeeld Twitter, dat  laat goed zien wat dit kan gaan betekenen voor de dynamiek op de arbeidsmarkt. Wolfram-alpha  toont de potentie van het semantic web. In bijvoorbeeld Share2Start – power of the open mind zien we de kracht van crowdfunding en het begin van ‘financials 2.0’. Deze sites laten goed zien welke richting het uitgaat.

Moeten wordt ont-moeten

Ik hoop dat deze richting van de beweging – richting customer engagement –  niet alleen leidt tot een sterkte focus op RRR (Review, Ranking en Rating)) maar ook tot een Vermenselijking van samenwerking. Door deze ontwikkeling zullen ERP systemen een andere positie in de arena krijgen waar het gaat om het schedulen van samenwerking. Samenwerking wordt weer een persoonlijk besluit van mensen, in plaats van een resultaat van een onpersoonlijke rekensom. Die mensen willen vanuit een volwassen taakopvatting samen iets leuks maken en waarde creëren. Van survival of the fittest naar survival of the most cooperative. Ook hier dus weer van vastpakken naar loslaten. Ontmoeten door te ont-moeten. We zijn al te lang een ‘frietje’ geweest in de grote topdown frietsnijder die organisaties vaak zijn naar hun werknemers. Dat moet maar eens afgelopen zijn. En gelukkig is dit aan het gebeuren in veel takken van sport. En zie, de Buurtzorg, de alternatieve thuiszorg organisatie, wint daarmee niet alleen prijzen als goed werkgever maar wordt ook hogelijk door alle stakeholders gewaardeerd.

Social media zullen veel meer worden geïntegreerd in het bedrijfsproces. Ik verwacht dat (emotional aware) software die het ‘ontmoeten en loslaten’  ondersteunt, de zgn  ‘communicational excellence’, snel aan belang  zal winnen. Software die ‘moeten en vastpakken’, de ‘control excellence’, ondersteund wordt, behalve in de material business en robotisering, minder relevant.

Klanten veranderen sneller dan de bedrijfsprocessen en dan de ICT omgevingen in ondernemingen zoals we die nu kennen. Daarom denk ik dat het concept onderneming ook gaat veranderen onder invloed van de eisen van de digitale wereld. Social Companies  zullen tenminste een flexibele klantschil moeten hebben die kan meebewegen met de veranderende markt en die dynamische klanten werkelijk engagen.  ZARA is er een voorbeeld van. Die hebben zo’n slim logistiek systeem dat de feitelijke verkopen de samenstelling van het assortiment bepalen within weeks.

Interesting times. Er verandert veel. En snel. Goed opletten dus! Be prepared.

Get in or get lost!

1 Comment

Leave a Reply