Banken, word wakker! (2011)

 

Beste banken,

U heeft het moeilijk. Crisis. Of u dit nu zelf heeft veroorzaakt dan wel dat u dit ook “is overkomen” maakt me niet uit. Interessanter is de vraag of u deel van het probleem dan wel deel van de oplossing wilt zijn. Ik neem aan het tweede. Hier een praktisch voorstel.

Wat kunt u nu vandaag doen dat geld weer gaat stromen. Want dat is het gekke. Nederland heeft geld genoeg en is op een na het rijkste EU land. Alleen is er sprake van ‘filevorming’. Terwijl Brussel ‘spitsstroken’ aan het aanleggen is via ingewikkelde garantiestellingen en noodfondsen kunnen wij wellicht al eens praktisch kijken wat we vandaag kunnen doen. En dan denk ik toch aan het slim inzetten van internet en sociale media.

Ik denk dan met name aan crowdfunding. Beste banken, ook in Nederland bestaan diverse sites rond crowdfunding die ook door de Autoriteit Financiële Markten zijn goedgekeurd. U kent die sites ongetwijfeld dus ik ga ze niet noemen. U ziet ze ongetwijfeld nu als concurrent maar wat vindt u ervan die sites in uw dienstverlening te betrekken? U zou er naar kunnen verwijzen op uw sites. U zou er in uw adviesgesprekken op kunnen hinten naar uw klanten. U zou zelfs zo’n site kunnen overnemen zodat uw bedrijf concreet solliciteert naar een plaatsje in de ‘nieuwe wereld’. Betrek crowdfunding in uw dienstverlening.

Ik zou dit een geweldige stap van u vinden. U bewijst er de samenleving, de burger en het bedrijfsleven een enorme dienst mee. Inderdaad, u zou een eind maken aan uw emotionele monopolie bij uw klanten die opgevoed zijn met het idee dat je voor leningen bij banken moet zijn. Het zou u sieren. Mensen kunnen namelijk ook gewoon van elkaar lenen. De moneyskype zeg maar. Dat kunnen ze al heel lang alleen dat waren ze even vergeten, mede dank zij uw marketing inspanningen. Daar gaan ze echter  in deze wereld van ‘social media’ binnenkort grootschalig opnieuw achter komen en ook grootschalig doen voorspel ik u en dan hebt u het nakijken, beste banken. Nu kunt u nog het initiatief hebben.

Concreet? Creëer aandacht voor Crowdfunding en P2P banking in uw marketing uitingen, op uw sites, in uw klantcontacten. Als u die lening niet wilt geven wijs uw klant dan concreet op deze alternatieve mogelijkheden en verbind uw professionele reputatie er mee. Treed op, al dan niet met een provisie, als matchmaker in die P2P wereld. Verbind uw vermogen en reputatie financiële risico’s goed in te schatten met crowdfunding. Creëer ‘Neue Kombinationen’.

Eigenlijk doet u dan wat we vorige week in België ook al hebben gezien: een directe link tussen burger en Rijk om via bonnen de Staatsschuld te financieren. Ketenverkorting. Die directe link kan niet alleen tussen burger en Rijk. Dat kan ook tussen burger en burger of tussen burger en onderneming. En dat kan ook in de financiële wereld. En u kunt dit accelereren en faciliteren!

U zou per direct direct spitsstroken aanleggen en openstellen in dit rijke Nederland waar het geld nu eventjes te weinig stroomt. U zou er ons een geweldige dienst mee bewijzen en Nederland als innovatief e-land een enorme impuls geven. Wie eerst?

Leave a Reply