Ver-staan

Ver-staan

Sociale media veranderen onze kijk op de wereld. Dat is een langzaam, soms hardhandig maar onvermijdelijk proces. 15 jaar geleden was ‘spam’ een onbekend woord bij de meesten van ons. Nu is het een mentale categorie waar je ook een gevoel bij hebt. Het woord ‘spam’ is bijvoorbeeld als begrip ingedaald in ons dna. Dat zal met nog meer concepten gaan gebeuren. “location based”, cybercrime, privacy om maar eens een paar kandidaten te noemen.

Sociale media veranderen onze kijk op de wereld en dwingen af en toe te ver-staan. Anders staan, nieuwe gezichtspunten innemen en soms even ‘ver’ staan voor het overzicht. Dat laatste heet strategie. Als je blijft staan waar je staat zul je je kijk op de wereld niet verrijken en zal die aan je voorbijgaan. Werkelijk openstaan voor nieuwe gezichtspunten is een van de key competenties van deze tijd en heel belangrijk voor je verdienvermogen. Dat verdienvermogen ontstaat als  je nieuwe, slimme gezichtspunten, samen met anderen, creatief weet te verbinden met ondernemerschap en uitvoerend vermogen. Waarde door verbinding.

Ik denk dat we door de digital age ook ons eigen plekje in de wereld moeten ver-staan en de keuzes die we daar in maken. Het eerste gaat over ‘competitie’. Velen van ons hebben daar nu een lekker dynamisch gevoel bij: competitie is ok en levert veel op. Realiseer je je dat wanneer je gaat concurreren met iemand je die ander tot norm van jouw handelen en jouw beslissingen maakt? En dat dus eigenlijk concurrentie je heel reactief maakt? En realiseer je je dat bij competitie 1.0 jouw winst de ander zijn verlies is: ‘to win is to lose’. Is dit nou echt wat we willen? Het heeft in ieder geval niets met verbinding te maken. Misschien toch eens anders kijken naar competitief gedragJ Wil je je eigen leven leiden of wil je je laten leiden?

Nummer 2, ons ego. Ons ego en onze behoefte aan eigen identiteit staat vaak samenwerking in de weg. Aan de ene kant is die persoonlijke zichtbaarheid bron van verdienvermogen. Wie niet gezien is is weg immers. Aan de andere kant staat de behoefte aan zichtbaarheid samenwerking vaak in de weg. Dat is echt een dilemma. Heel veel van ons voelen instinctief heel goed aan dat samenwerking ok is maar dat echt samenwerking je onzichtbaar maakt wat dus niet ok is voor je carrière. Als je young professional bent in een groter bedrijf en de deal is dat je mag blijven als je goed zichtbaar bent voor het topmanagement en je in 3 jaar drie schalen omhoog gaat dan ga je vermoedelijk niet echt samenwerken. Echt samenwerking betekent ook dat je aan een touw moet durven hangen dat een ander vasthoudt met onder je niets. Dat voelt kwetsbaar en velen van ons zijn daar niet op afgericht.

Tot slot, luisteren, de moeder van alle wijsheid. Als je luistert naar iemand probeer dan niet wat gezegd wordt alleen in jouw kraam in te passen. Maar sta er werkelijk open in. Als je alles in jouw frame inpast hoor je eigenlijk niet wat er gezegd wordt. Je doet je gesprekspartner tekort en eigenlijk sta je ook niet open voor andere gezichtspunten. Je leert niets.

Internet dwingt tot samenwerken omdat je anders te duur bent.  In de ‘digital age’ gaat het over het bouwen van ecosystemen, ‘to share is to gain’,  en over snel herkennen van nieuwe routes. Dat is niet de wereld van respectloos kraslot gedrag, niet-samenwerkende grote ego’s die alles al weten en die niet in staat zijn hun eigen kritiek te organiseren. Dat is wel de wereld van ver-staan, veel leren, goed luisteren en proberen het goede te behouden. Van machtstrijd naar strijdmacht. Van ‘oud stuurt nieuw’ naar ‘nieuw stuurt oud’. We weten het wel. Niet voor niets worden Ghandi en Mandela zo geëerd. En denken we zelf met veel plezier en weemoed de rest van ons leven terug aan het project waar we deel aan hadden en dat wel in die sfeer verliep.

Samenwerking uitsluitend baseren op nut en productie leidt tot heimwee naar de oorsprong. Kijk maar om je heen. Wat zie Loesje ook al weer? Het meervoud van lef is leven. De hamvraag: wil je gelijk hebben of gelukkig worden? Wil je jouw leven leiden of je in een rol verstikken. De digital age maakt jouw leven mogelijk! Internet brengt ons in the personal age. Ver-staan is niet de verdienste van jonge, of juist van oude mensen. ‘Age’ is just a number. Ver-staan is een persoonlijk besluit. Kun jij vandaag nemen!

1 Comment

Leave a Reply