Geachte Staat der Nederlanden! (2011)

Geachte Staat der Nederlanden,

We hebben denk ik elkaar wel genoeg verteld hoe ongelooflijk ingewikkeld alles is en hoe nodig het is ‘maatregelen’ te nemen. Het lijkt soms wel alsof politici op dit moment zich slachtoffer voelen van de democratie en van de bestaande wetten zodat ze hun briljante inzichten niet in concrete maatregelen tot ons kunnen laten komen.

Ik vind het beangstigend hoe veel korte termijn maatregelen tot ons komen, bijvoorbeeld in de sfeer van ‘veiligheid’ waardoor in feite de bijl aan de wortel van de Nederlandse Rechtstaat wordt gezet en waarvan ik zeker weet dat de impact niet valt te overzien.

Het gaat veel meer geld kosten ons te verweren bij de rechter. Als het OM achter u aankomt als burger wordt daar nooit meer een punt gezet vanuit de gedachte dat eventueel toekomstige nieuwe technieken wel het bewijs van uw schuld zouden kunnen gaan leveren. De trias politica staat de facto steeds meer onder druk. De Nederlandse Overheid schuurt voortdurend langs de randen van de (privacy) regels en langs wat we in ‘Schengen’ met elkaar hebben afgesproken onder het mom van veiligheid terwijl uit de cijfers blijkt dat Nederland nooit veiliger is geweest als nu. Inderdaad. Als je een Ministerie van Veiligheid hebt, dan heb je dus een veiligheidsprobleem…

Hoezo, de Staat houdt zich aan de regels? Als diezelfde Staat die regels steeds meer kan bijbuigen wat koop ik daar dan voor als burger? Overigens, ik besef terdege dat Nederland nu het op een na rijkste EU land is waar mensen grosso modo heel gelukkig zijn. Maar dat is nu. En dat moet toch vooral zo blijven. Ministers die via noodwetjes de Hoge Raad passeren zou toch niet mogen gebeuren.

We leven in een wereld waarin financiële instellingen patenten aan verwerven zijn rond DNA. Overheid, zou u daar niet eens naar kijken? En waarin zorgverzekeraars het initiatief krijgen rond het elektronisch patiëntendossier, waarvan ik als burger toch dacht dat de Senaat recent  ‘neen’ had gezegd? Hoe zo privacy? De lijst is lang.

Het is onmogelijk je te verweren tegen een ongebreidelde overheid. Al is het alleen maar dat ik als burger dat in mijn eigen tijd moet doen en vaak dure expertise moet inhuren terwijl de overheid die kosten niet heeft. Ik betwist niet, zoals de tea parties, de overheid als zodanig en ik zie de Staat niet als de vijand. Maar ik vind wel dat de Overheid met veel meer reflectie naar het eigen optreden moet kijken.  En ik ben dolblij dat er een Majesteit, een Eerste Kamer, en een Raad van State zijn. En dat rechters, ondanks dat daar ook wel eens iets fout gaat, voor het leven door de Koningin worden benoemd. Rechters, blijf onafhankelijk!

En dan die Europese crisis? We leven in het rijkste werelddeel. Laten we het ons gebeuren dat in Europa een kleine voorhoede van politici en bankiers een crisis veroorzaakt waar honderden miljoenen mensen last van hebben? Natuurlijk gaat Occupy het niet redden. Maar gelijk dat ze hebben dat er ‘iets’ niet ok is.

Geachte bankiers en politici, ter inspiratie hier een paar maatregelen die u vandaag in Nederland zou kunnen nemen.

–       Met betrekking tot de hypotheekrente aftrek: op dit moment mag je in Nederland 30 jaar hypotheekrente aftrekken. Beperk die termijn  tot 15 jaar

–       Met betrekking tot mobiliteit: verbied lease auto’s. Dan is het file probleem in een klap opgelost.

–       Met betrekking tot ‘finance”: banken, u kunt op uw sites en in uw adviezen wijzen op de mogelijkheid van peer-to-peer banking en de sites die dat mogelijk maken. Als u dan geen geld wilt uitlenen aan een leuk project misschien wil ik dat als burger wel. Iets voor TRIODOS en ASN?

En Staat, blijf alstublieft af van de structuur en de borgen van de Rechtstaat!

 

 

 

 

2 Comments

  1. Inge Hoogeveen January 2, 2012 11:23 am  Reply

    Mogen er meer van dit soort blogs verschijnen?

  2. Theo Tromp December 16, 2013 6:18 am  Reply

    Helemaal juist Frans! De wereld wordt helaas niet geregeerd door overheden, de echte macht ligt bij enkele rijke families.

Leave a Reply