De Kolencentrale in de Eemshaven (2011)

Recent was ik te gast in een workshop waar Wubbo Ockels de vraag opwierp rond het mysterie van de kolencentrale in de Eemshaven.  Ik ben zo vrij zijn vraag te verlengen en voor te leggen aan de lezers hier.

Waarom komt die centrale er terwijl er zoveel feiten inmiddels, sinds het besluit om dit te doen, tegen lijken te pleiten? Hoe werkt dit  bestuurlijk?

Even wat feiten. Nederland produceert nu al drie maal zoveel energie dan nodig voor eigen gebruik. De te bouwen kolencentrale maakt het noodzakelijk een extra kabel te trekken om die stroom naar het E-net te leiden. Die kabel kost pakweg een miljard, te betalen door de Nederlandse belastingbetaler.

Het levert een werkgelegenheid van circa 20 man, waarschijnlijk van niet-Groningse komaf. Het genereert een enorme vertraging in de opbouw an meer duurzame vormen van energieproductie. Het levert een enorme extra CO2 belasting waarvan het beleidsvoornemen is die ergens de grond in te pompen. Los van de wijsheid hiervan is die CO2 afvoer/opslag ook nog niet geregeld.

Circa 2/3 van de opgewekte energie gaat in de vorm van opgewarmd water de Waddenzee in met totaal onoverzienbare gevolgen. Dat is echt heel veel, heel  warm water.

De bouwer Essent is onderdeel van RWE, die op zijn beurt voor pakweg 30% eigendom is van Gazprom.  Waar blijft hiermee het beleidsvoornemen dat Nederland voor zijn energie onafhankelijk wil zijn? In tegendeel, het lijkt wel alsof we juist steeds afhankelijker worden. Op dit moment is er geen vergunning om de exploitatie van deze centrale te starten omdat in de milieu effect rapportage de consequenties voor de Duitse Waddenzee en eilanden niet zijn meegenomen.  De Eemshaven ligt dicht tegen de Duitse grens. Echter, de Groningse autoriteiten bouwen gewoon door, omdat dit bouwen niet verboden is.

Er kwamen in deze workshop met Wubbo Ockels nog wel meer zaken voorbij, aar in mijn herinnering waren dit toch wel de belangrijkste. En nu de hamvraag. Waarom gaat dit door? Wat is het mysterie van de kolencentrale van de Eemshaven? Wie het weet mag het zeggen.

6 Comments

 1. Stuart Boardman November 18, 2011 12:33 pm  Reply

  Tja Frans, hoe komt dit inderdaad? Ik denk grotendeels door sector en/of regionaal belangen gekoppeld met de onwil/onkunde van politici om een probleem integraal te bekijken – en het grijpen om makkelijke antwoorden. Dit kun je vergelijken met hoe met het PGB omgegaan is. Men ziet een duidelijk kosten- of winstpost dat makkelijk te grijpen is. Men wil (of kan) helemaal niet kijken naar de (neven)effecten van het daarvoor grijpen – dat is complex – of eerder gezegd het vraagt tijd en inhoudelijk begrip om het simpel te maken en leidt misschien tot een conclusie die men liever niet wil bereiken.

  Hoe dit te veranderen? Nou dat is een hele andere kwestie en meerdere blogs waard.

  • frans van der reep November 18, 2011 3:30 pm  Reply

   ha Stuart,

   ik denk dat tzt de opvolger van wikileaks wel antwoord brengt. RWE is natuurlijk voor een deel van de Russen. Die willen een hoop kolen kwijt. Wellicht zit daar een deel van het antwoord.

 2. Martin Akkerman December 7, 2011 9:15 am  Reply

  Hallo Frans, het is een voorbeeld in velen. Bestuurlijke dwaling. Bij dergelijke complexe en meervoudig benaderbare vraagstukken, zie je dat de rationele benadering plaats maakt voor irrationeel handelen. Het draait hierbij enkel (nog) om “belangen & omstandigheden”. Gebrek aan moed, durf en leiderschap. Dwaling, zelfbedrog en compromissen vormen de ruggengraat in een dossier Kolencentrale. Ondernemend Nederland is vooral geevolueerd tot een regelfabriek met slimme smokkelaars. -Evolutietheorie 2012-

 3. Niels Broekzitter December 9, 2011 1:37 pm  Reply

  Ik blijf het ook vreemd vinden dat Essent en Nuon met 100% groene stroom commercials op tv verschijnen, terwijl dit door eindgebruikers nooit te controleren is en beide energieleveranciers kolencentrales blijven bouwen. En waarom grijpt de reclame code commissie hier niet in, want in mijn ogen is dit belazerij.

  • Theo Tromp December 16, 2013 6:12 am  Reply

   Reclame code commissie grijpt zelf nooit in, de consument moet ingrijpen dus schrijf zelf die brief naar de reclame code commissie.

 4. Theo Tromp December 16, 2013 6:11 am  Reply

  Het belang van grote organisaties (RWE, Gazprom) bepaalt de agenda. Politiek is corrupt, zeker in Rusland en helaas ook in Nederland.

Leave a Reply