Wat is Rijkdom? (2011)

Wat is rijkdom?

Sociale media en business spiritualiteit

Social media triggert bij velen een integriteitsvraag, al is het maar omdat via RRR (reputatie, ranking, review) veel van je besluiten en je acties voor anderen zichtbaar zijn. Het is niet toevallig dat tegelijk met de opkomst van social media en mobiele data ook prof. Paul de Blot zoveel gehoor vindt en business spiritualiteit als onderwerp naar boven komt. Los van RRR is het altijd zo, bij grote veranderingen, dat je opnieuw je houding over wat je wilt, wat je ervan vindt en hoe jij daarin staat, moet bepalen. Dat proces is nu rond het onderwerp ‘hoe verdien ik mijn geld met sociale media’ aan de gang.

Mensen willen pret, poen en prestige zij het dat jij en ik waarschijnlijk een verschillend belang aan deze drie zaken toekennen. Voor de een is het vooral prestige, erkenning en faam. Voor de ander is het genoeg in stilte te kunnen genieten.

Natuurlijk zijn daar heel veel gedachten over opgeschreven. Wat is rijk? Wie is rijk? Plato zei al, ik parafraseer, dat wie zich rijk wil voelen niet bezit moet vermeerderen maar zijn behoeften zou moeten verminderen.

En natuurlijk heb je verschillende dimensies aan rijkdom. Harry Palmer zegt bijvoorbeeld dat er vier drivers zijn waar mensen van gaan ‘lopen’ , “sex, money, power and salvation”.Herkenbaar? Is rijkdom voor jou je gevoel van veiligheid? Of is rijkdom de mate waarin je ruimte voor jezelf neemt en vorm geeft aan je eigen leven? Wat is ‘rijk’ voor jou?

Rijkdom is veelkoppig. Het is het persoonlijke antwoord in een persoonlijke situatie. Rijk zijn is niet alleen een objectieve toestand, het is ook een beleving en misschien is het zelfs de definitie van je situatie: je bent rijk als je je rijk voelt.

Waarom voelen velen van ons zich rijk als we in een klein tentje met miserabel kookgerei in Zuid Frankrijk kamperen? Waarom voelen we ons werkelijk rijk als we een medemens concreet uit de ellende hebben weten te trekken? Wat drijft jou en mij?

 

Wat   drijft jou? Emotioneel   rijk
ja neen
Financieel   rijk ja Geven Graaien
neen Genieten Grieven

 

Rijkdom heeft in ieder geval deze twee dimensies: financiële en emotionele rijkdom. Bij deze twee dimensies ontstaan vier posities die hierboven in de tabel zijn weergegeven.

Mensen die zowel financieel en emotioneel rijk zijn zijn denk ik ‘gevers’. Zij hebben het vermogen zichzelf betekenis en erkenning te geven. Het zijn de ‘Victors’. Financieel rijke, emotioneel arme mensen ‘graaien’ denk ik. Ze kunnen niet anders. Het is hun manier om vorm te geven aan een betekenisvol leven. Financieel arme, emotionele rijke mensen ‘genieten’. Hier gaat het om tevredenheid en geïnspireerd leven. Financieel en emotioneel arme mensen ‘grieven’. Hier ontstaat ‘splitsend gedrag’, rancune en haat zaaien: ‘conflict creates comfort’.

Het is verleidelijk om deze onderverdeling op landen, politieke partijen of vakbonden toe te passen. Dat gaat mij allemaal veel te ver maar voel je vrij. Ik hoop dat jij je wilt laten aanraken door deze manier van kijken naar rijkdom. Ben je waar je wilt zijn?

Ik vind het ook verleidelijk om als extra ook eens te kijken wat ‘macht’ met mensen doet. Schuift macht je richting emotionele armoe of versterkt meer macht juist de positie die je toch al had en schuif je dus in temen van de tekening meer naar een hoekpunt: iemand die graait gaat meer graaien en iemand die geeft gaat meer geven. Hoe denk jij hierover?

Wat doen sociale media en nieuwe vormen van verdienvermogen met jou? Ga je graaien of geven?  Kies! ‘Get ready to get real’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply