Business in de board room (2009)

Business  in de board room

Een van de opgaven voor  de boardroom  is het verbinden van strategie, ondernemerschap en uitvoerend vermogen.  We hebben ze alle drie nodig maar. Er ontstaat waarde door ze te combineren:  de waarde zit in de combi. Uitvoerend vermogen bijvoorbeeld is mooi maar aan een ongeleid projectiel hebben we niets.  Er moet richting aan worden gegeven.  Er is een voortdurende uitwisseling en verbinding van deze drie perspectieven nodig.

Deze drie perspectieven  dienen  in onderling verband gewogen te worden tegen de wensen en belangen van de verschillende stakeholders van de onderneming.  In een dynamische markt moet je wel. Dit alles in de context van een dynamische markt. En al die lijnen komen uit in de boardroom uit en ergens in dat spel heeft ook de business agenda zijn bijdrage in alle drie aspecten van deze combi.

Zeker  in de context van snelle verandering vereist dit heel  veel  communicatie en  zien van bestaande en nieuwe mogelijkheden .  Welke bijdrage u hierin ook heeft,  als u niet openstaat en uw palet niet voortdurend uitbreidt snapt u binnen de kortste keren niet meer wat u ziet en bent  u snel uw klanten kwijt.  Durf dan ook leraar en leerling te zijn. Durf te ver-staan en anders te kijken. Organiseer uw eigen kritiek en zoek ook uw “vijanden”  op zodat u niet in uw eigen tunnel terecht komt.  Tunnels verstommen ieder gesprek.

Natuurlijk wilt u excelleren op uw vakgebied of met uw onderneming.  Het vermogen om vanuit eigen kracht samen te werken met individuen of bedrijven die eveneens excelleren op hun gebied, nieuwe gezichtspunten ( “Blue Ocean”) en het verbinden van de verschillende perspectieven zijn essentieel.  Samenwerking is de kerncompetentie van de connected future. Van ‘survival of the fittest’ naar ‘survival of the most cooperative ‘. Wist u dat de stap van het handelen vanuit parallel eigenbelang naar echt samenwerken pakweg 40% kosten scheelt? Daar kan geen ICT  investering tegenop!

Wat moet u doen om business als onderwerp van gesprek in de board room te krijgen? Een echte strategische discussie die wat verder weg kijkt als volgende week?  Ik zou zeggen: presenteer uw bijdrage als  antwoord op die vraag hoe strategie, ondernemerschap en uitvoerend vermogen te verbinden binnen uw organisatie.  Laat concreet zien hoe een business voorstel een gerichte impuls geeft aan bijvoorbeeld uitvoerend vermogen en daarmee aan verdienvermogen en de interne logica van uw organisatie. En bedenk daarbij: c-level managers houden niet van sheets.

Als u bezig bent met bijvoorbeeld de implementatie van een ERP of CRM pakket, stelt u zich dan eens de vraag of u niet eigenlijk bezig bent met een customer lock-in strategy van het  BPM of ICT department van uw onderneming in plaats van het verhogen van verdienvermogen. Immers, als een bedrijf zo’n systeem implementeert komen ze er nooit meer vanaf en in termen van “nodig” zijn als club zit u voor jaren goed.

 

Ik zou zeggen: ga er in deze discussie ook als ondernemer inzitten, in deze discussie. Stel uzelf eens de vraag waarom ICT in het MKB nauwelijks een issue is en hoe het komt dat in ICT seminars vrijwel alleen vertegenwoordigers zitten van grote bedrijven en ICT consultants van de bekende firma’s.

Ik denk dat de afdeling ICT, net als de boardroom, meer naar buiten moet. Heeft de lift in uw bedrijf ook zo’n sleutel waardoor u ongezien naar uw kamer op de bovenste verdieping kunt? Stop daarmee en ont-moet uw collega’s. Neem de personeelslift! Hou focus op de business!

Internet, waar iedereen je direct buurman is, dwingt iedereen nog meer om te doen waar ze heel goed in zijn en de overige activiteiten over te laten aan excellerende business partners. Internet creëert ‘nearonomics’. Dat betekent netwerken, communiceren dus,  binnen en tussen ondernemingen. Dat geldt ook voor Business verantwoordelijken: geef vanuit business perspectief voortdurend antwoord geven op de vraag hoe je de spullen en knullen optimaal op elkaar en op het doel gericht houdt.

Alleen door eerlijk verbindingen te leggen kunnen individuen of bedrijven, u en ik dus,  in een samenwerking maximaal toegevoegde waarde realiseren en genieten van the speed of trust.

Ondernemen begint met communiceren. Van machtstrijd naar strijdmacht.  Ik wens u een mooi, leuk en vrij zinnig avontuur!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply